Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

--Lm Inhaxiô Hồ Thông--

Sau triều đại của Chúa Cha ngự trị trên dân Thiên Chúa mà Mùa Vọng nhắc nhớ, sau sự việc Chúa Con đến trần gian mà chúng ta tưởng niệm từ Mầu Nhiệm Nhập Thể đến lễ Thăng Thiên,

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

--Lm Inhaxiô Hồ Thông--

Lễ Thăng Thiên tưởng niệm đồng lúc hai biến cố: cuộc Thăng Thiên hữu hình của Đức Giê-su có các Tông Đồ làm chứng và cuộc Siêu Thăng của Ngài không ai có thể chứng kiến được.

Chúa Nhật IV Phục Sinh (“Chúa Chiên Lành”)

--Lm Inhaxiô Hồ Thông--

Trong cả ba năm phụng vụ, Chúa Nhật IV Phục Sinh là Chúa Nhật “Chúa Chiên Lành”.

Cv 13: 14, 43-52

GỢI Ý BÀI GIẢNG - CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

--Lm Inhaxiô Hồ Thông--

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh hôm nay dâng hiến cho chúng ta những chứng từ mới về biến cố Phục Sinh.

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction