Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A-Mt 5,38-48

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J


1. Đọc Mt 5,21-48. Đức Giêsu đã mấy lần đưa ra những “phản đề” với Luật Môsê?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm A-Mt 5,17-37

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

  1. Trong Mt 5,21-48, Đức Giêsu mấy lần nói câu: Anh em đã nghe Luật dạy rằng…Còn Thầy, Thầy bảo anh em…

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A-Mt 5,13-16

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

  1. Đức Giêsu nói những lời trong bài Tin Mừng này cho ai? Ngài so sánh các môn đệ với những điều gì? Những điều này có điểm nào giống nhau?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa - Lc 2,16-21

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J
1. Đọc Lc 2,8-15. Thiên sứ có bảo những người chăn chiên đi Bê-lem để gặp Đấng Cứu độ, Đấng Ki-tô không? Tại sao họ lại đi? Thiên sứ có dẫn đường cho họ đi không?

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction