“Lectio divina” nghĩa là “đọc sách thánh trong tinh thần cầu nguyện”. Đây là một danh xưng dùng cho việc vừa đọc vừa suy gẫm Thánh kinh. Phương pháp cầu nguyện bao gồm bốn gian đoạn hay bốn yếu tố chính.

I. TRÌNH BÀY TỔNG QUÁT

"Kinh Thánh là một Bí Tích, là tấm màn che. Qua đó, chúng ta phải khám phá ra khuôn mặt Tình Yêu" (Maurice Zundel)

Nghệ Thuật Thực Hành Lectio Divina,

Luôn Luôn Cũ mà Luôn Luôn Mới

Câu nói của Thánh Augustinô thành Hippô “luôn luôn cũ mà luôn luôn mới” diễn tả việc người ta lại chú tâm đến phương pháp cầu nguyện bằng Thánh Kinh đang tái xuất hiện trong Hội Thánh ngày nay.

SVD Bulletin DEI VERBUM, số 22 – 23 / 1992

BỐN BƯỚC CỦA LECTIO DIVINA

 

Lectio divina gồm 4 bước: Đọc (Lectio), Suy Gẫm (Meditatio), Cầu Nguyện (Oratio), và Chiêm Niệm (Contemplatio). Phân biệt các bước này với nhau không luôn là việc dễ dàng.

Tin cùng chuyên mục ...

  1. Giới thiệu về Lectio Divina

Top menu

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction